efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna – miara stosunku uzyskanego efektu (np. pracy urządzenia) do ilości zużytej energii; odnosi się do optymalizacji zużycia energii przez urządzenia i systemy w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych i wpływu na środowisko.

6 posts