łączność

Łączność to zdolność do nawiązywania i utrzymywania połączenia pomiędzy urządzeniami lub systemami w celu wymiany danych.

3 posts