Wi-Fi

Wi-Fi – standard bezprzewodowej sieci komputerowej umożliwiający urządzeniom połączenie z internetem lub innymi urządzeniami bez potrzeby korzystania z kabli.

2 posts